ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს სერვისების ფართო სპექტრს, მათ შორის:

  • ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
  • წარმოებისა და ოპერაციების მენეჯმენტთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
  • ოპერირების ეფექტურობასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
  • სტრატეგიას და ტექნოლოგიურ კონსულტაციებს;
  • დახმარებას კომპანიების შერწყმის შემთხვევაში, ბიზნეს შესყიდვებსა და გაყიდვებში;
  • მხარეებს შორის ფინანსურ საკითხებზე შუამავლობას.
  • მიმდინარე კონსულტაციები (სატელეფონო და კორესპონდენცია)
  • ერთჯერადი კონსულტაცია
  • საგადასახადო დაგეგმვა