მმართველი პარტნიორი

გოჩა ჭოლოკავა

აუდიტორი- პროფესიონალი ბუღალტერი სერტიფიკატი 509

E-mail:g.cholokava@arbitrans.ge

Mob: +995 599 502577

პარტნიორი

გია ზაზაშვილი

აუდიტორი- პროფესიონალი ბუღალტერი სერტიფიკატი №0007

E-mail:giaz@arbitrans.ge

Mob: +995 599 178986